EU GRANTS


 


ABA PAPIER INT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

informuje, że realizacja projektu nr WND-POIG.08.02.00-32-050/13

pt. „Wdrożenie systemów klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w obszarze sprzedaży”

jest współfinansowana ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

 

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość

Więcej informacji na temat projektu udziela Pani Izabela Kawka pod nr tel. 91 419 38 30

Przydatne strony:

www.poig.gov.pl

www.europa.eu

www.mrr.gov.pl